ქვაბი

ქვაბის შესახებ ოცნება შეიძლება წარმოადგენდეს ძლიერ უარყოფით ემოციებს ან გაურკვევლობას, რომელიც ორგანიზებულია ან განზრახ. ძალიან ძლიერი შიში, რისხვა ან საფრთხე ყოველთვის. სტრუქტურისგან დასჯის, შურისძიების ან უარყოფითი შოკის ქცევისგან, რამდენად საშიშია და მზაკვრული რამ. უარყოფითად, ქვაბს შეუძლია ასახოს მიზანმიმართული სურვილი, რომ ადამიანი შეინარჩუნოს შიშმა ან საფრთხეში, მათი შენარჩუნების მცდელობისას. გარდა ამისა, საქვაბე შეიძლება სიგნალი, რომ თქვენ განიცდის შიში და გრძნობა საფრთხე, რომ გრძნობს, ძალიან ძლიერი დასაძლევად. ძლიერი, გამოცდილი და კარგად დამკვიდრებული ნეგატიური ძალა თქვენს ცხოვრებაში.