ცაცხვი

სიზმარში, რომ რეაბილიტაციაში ხართ, აჩვენებს თქვენს ცხოვრებაში ცვლილებების გზას. სიზმარში გათეთრება არის მოქმედება, რომელიც ცდილობს შეცვალოთ თქვენი ძველი ჩვევები. ის ასევე შეიძლება განიმარტოს, როგორც სიმბოლიზმი, რომ თქვენ მხოლოდ პრეტენზია გაქვთ შეცვალოთ და ცდილობთ დაფაროთ თქვენი ბრენდი, დანაშაული ან სხვა ნაკლოვანებები.