ნაღდი ანგარიშსწორება

თუ სიზმარში ხედავთ ფულადი სახსრების აღებას, მაშინ ეს ოცნება გამოხატავს აღშფოთებას და ეჭვს გარკვეულ საკითხებზე, როგორებიცაა თქვენი ბიზნესი და პროფესიული ცხოვრება. ალტერნატიულად, ოცნებამ შეიძლება წარმოადგინოს ფინანსური ზრდა, რომელიც მოულოდნელად დადგება.