საფოსტო ყუთი

ოცნება და საფოსტო ყუთის დანახვა, როდესაც ოცნებობთ, თქვენი ოცნების ცნობისმოყვარე ნიშანია. ეს ნიშანი მიუთითებს მნიშვნელოვან ინფორმაციას, რომლის მიღებასაც აპირებთ. განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციეთ თქვენს ოცნებას და რა მესიჯი ცდილობს თქვენი ქვეცნობიერისგან გადმოცემას. თუ საფოსტო ყუთი სავსეა, მაშინ ეს მიუთითებს იმაზე, რომ თქვენ არ გაუქმდათ ან მიიღეთ ეს შეტყობინებები.