ქვიშის ყუთში

ქვიშის ყუთის დანახვა ან შეხება ინტერპრეტაციულია, როგორც ქვეცნობიერის რეკომენდაცია მეოცნებეზე, რომ იფიქროს ამაზე, შესაძლოა ის სერიოზულად დაძაბული იყოს სიტუაციაში. მეოცნებელს სჭირდება დასვენება და გამოცდილების მიღება.