საუზმე

საუზმეზე ოცნება სიმბოლოა იმაზე, რასაც ფიქრობთ ან გრძნობთ, როდესაც შედიხართ ახალი პროექტის ან სიტუაციის საწყის ეტაპზე.