ყავა

სიზმარი ყავის მაღაზიის შესახებ სიმბოლურად არჩევს რაღაცის წამოწყებას. არჩევის საშუალება გაეცნოთ ახალ იდეებს, ჩვევებს ან სიტუაციებს. ურთიერთობის დაწყებას ან ახალ გამოცდილებას. სურს ან გადაწყვიტოს რაიმე ახალი.