გვარდიის ძაღლები

გუშაგების ოცნება სიმბოლოა სხვა ადამიანებისადმი გრძნობების დაცვაზე. გუშაგმა შეიძლება ასახოს შიშის ან მოსმენის რისკის შესახებ. ვიღაც იცავს სხვისგან, პატივისცემა სჭირდება. თუ ვინმეს ძალზე გაბრაზებული, საშიში ან ირაციონალური გახდებით, თუ მათ მათ პატივს არ სცემთ. საკუთარ თავზე დაკვირვების გეგმას შეიძლება წარმოადგენდეს მეგობრები, მშობლები ან დარაჯი, რომლებიც გიცავენ. უარყოფითად, ეს შეიძლება გაძლიერდეს დაუცველობის გრძნობა გამწვავების ან უპატივცემულობის შესახებ. აშინებს ის ადამიანი, ვინც ცდილობს თქვენს ახლობელს. სიზმარი მცველ ძაღლზე წიწილზე სიმბოლურად გრძნობს პოტენციურ უხერხულობას იმისთვის, რომ გააკეთოს ისეთი რამ, რის გაკეთებასაც არ აპირებთ. იმის განცდა, რომ უსაფრთხოდ შეგიძიათ საკითხის ირგვლივ, არც კი შორდებით. იმის შეგრძნება, რომ სხვისი პირადი შეზღუდვები გაირკვა. უარყოფითად, მცველმა ძაღლმა წვერზე შეიძლება აისახოს ცრუ საფრთხეები ან ზედმეტი ქედმაღლობა. გაბრაზებული ადამიანი, რომელიც ნამდვილად არ შეიძლება სერიოზული იყოს, რადგან გრძნობს, რომ შეეძლო. ეს ასევე შეიძლება იყოს რეალისტური შეზღუდვების წარმომადგენლობა, რაც ხელს უშლის სერიოზული საფრთხის რეალიზაციას, რომ თავი შეიკავოს.