კლდის სკამი

ოკუპირებული მოზარდის სკამზე ნახვისას სიზმარში აიხსნება, როგორც ოცნება მნიშვნელოვანი სიმბოლიზმის მქონე მეოცნებე ადამიანისათვის. ეს ოცნება ნიშნავს მეგობრულ ატმოსფეროს და მხიარულ სიამოვნებას. სიზმარში ოცნება და ტრიალებდა სკამზე ვაკანტურ მდგომარეობაში, შეიძლება იყოს ტანჯვისა და გაუცხოების სიმბოლო.