კაქტუსი

ოცნება, რომელშიც ხედავთ კაქტუსს, წარმოადგენს შეტევის განცდას. შესაძლოა, თქვენ არ გაქვთ საკმარისი დრო და გაფართოება თქვენი ინდივიდუალური ზრდისთვის. თქვენ უჭირთ იყოთ ის, ვინც ხართ, დამოუკიდებლობის ნაკლებობის გამო. რაც უფრო დიდია კაქტუსის ხერხემლები, მით მეტია თავისუფლების მოთხოვნილება. სხვაგვარად, კაქტებზე ოცნებამ შეიძლება მიუთითოს ის გზა, რითაც იცავთ თავს იმათგან, ვინც შეიძლება ზიანი მოგაყენოთ. კაქტუსს ასევე შეუძლია მიუთითოს დროებითი დავები და უარყოფითი გრძნობები, რომლებიც მხოლოდ მოკლე დროში დარჩება.