Ჰოთდოგი

ცხელ ძაღლზე ოცნებობს აქვს ფალსიური სიმბოლიზმი. სიზმარში ცხელი ძაღლი წარმოადგენს სექსუალურ ენერგიას, მამაკაცურობას და ენერგიას.