Ჰოთდოგი

სიზმარი ცხელი ძაღლის შესახებ დროებით სიამოვნებას ან გულმოდგინებას ასახავს. საუკეთესო ვარიანტი ამ ეტაპზე. რაღაც პოზიტიური ან სასიამოვნო, რომელიც ვერ შენარჩუნდება სამუდამოდ. დააკმაყოფილებს ან ხელს უწყობს განადგურება. სიზმარში ცხელი ძაღლი შეიძლება წარმოადგენდეს ურთიერთობების ~გადაშლას~ ან გართობას, ხოლო საუკეთესო ვარიანტის ცოდნისას შეიძლება მოგვიანებით ხელმისაწვდომი იყოს. მაგალითი: ადამიანი ოცნებობდა იმაზე, რომ ვინმეს მოუჭირა ცხელი ძაღლი. ამ გაღვიძებისას ადამიანი ვარჯიშობდა აბსტინენციისკენ და უჭირდა მასტურბაცია თავიდან აცილების მიზნით. დაკავებული ძაღლი ასახავს მისი შეხედულებისამებრ, როგორც მასტურბაცია დროებით სიამოვნებას, რაც არ იყო კარგი მისი გრძელვადიანი მიზნებისათვის.