ჩანჩქერი

ჩანჩქერის შესახებ ოცნება სიმბოლოა ძლიერი ან უკონტროლო ჭარბი გაურკვევლობის, დაბრკოლებების ან ნეგატიური ემოციების თქვენს გაღვიძებულ ცხოვრებაში. შეიძლება ერთდროულად მრავალი პრობლემის წინაშე აღმოჩნდეთ ან გაურკვეველი სიტუაციები აღმოჩნდეთ. სიზმარი წითელ ჩანჩქერთან დაკავშირებით სიმბოლოა ძლიერ გაურკვევლობასა თუ დაბრკოლებებზე, რომლებსაც განზრახ, ცუდი ან საშიში გრძნობა შეუძლიათ.