სათამაშოები

სათამაშო აპარატის შესახებ ოცნება სიმბოლოებს სიტუაციებს, როდესაც რისკავთ რაიმეს, რისთვისაც უნდა იყოთ სრულყოფილი. იმის რისკის გათვალისწინება, სადაც მრავალმა ფაქტორმა ერთად უნდა იმუშაოს სრულყოფილად.