მონადირე

მონადირის ოცნება სიმბოლოა მისი პიროვნების ასპექტზე, რომელიც მიზნის ძიებაშია. მიზანი შეიძლება იყოს ის, რაც გსურთ გქონდეთ, რეალურ ცხოვრებაში მისაღწევად, ან იდეები, რომლებიც დაგეხმარებათ პრობლემების შუქზე.