Დამაგრძელებელი კაბელი

ურთიერთთანამშრომლობა ან გაფართოების კაბელის პოვნა ან დანახვა, როდესაც ოცნებობთ, შეიძლება განიმარტოს როგორც სიმბოლიზმი, რომლის მიმართაც საჭიროა ენერგიული ადამიანების გაერთიანება. თქვენ უნდა აღიაროთ საკუთარი თავის ის ასპექტები, რომლებმაც დაიძინეს და ისარგებლეთ ის, სუფთა ენერგია, რომელსაც ახალ გარემოში ნახავთ.