Დამაგრძელებელი კაბელი

ოცნება გაფართოების ტვინის შესახებ სიმბოლოა ძალისხმევა, რომ დარწმუნდეთ, რომ რაღაც მუშაობს იმ სიტუაციაში, როდესაც ის არ იმუშავებს საკუთარ თავზე. დამატებითი ნაბიჯები იმის უზრუნველსაყოფად, რომ რამე უნდა მოხდეს, ან უნდა იმუშაოს. ენერგია, რესურსები ან ძალისხმევა, რომელიც ეძლევა სიტუაციას, როდესაც პროგრესი შეუძლებელია საკუთარი ხელით. უარყოფითად, გაფართოების სადენს შეუძლია ასახოს იძულება, მოსყიდვა ან იმოქმედოს სხვის უკან.