საკაბელო

თუ სიზმარში ხედავთ კაბელს, მაშინ ეს ოცნება პროგნოზირებს თქვენს დამოუკიდებლობას და ხანგრძლივობას. გატეხილი კაბელი ნიშნავს თქვენს პიროვნებაში ენერგიულობის ნაკლებობას. ალბათ, არსებობს გარკვეული რამ, რომელთა გამოსწორებაც გჭირდებათ, რათა სრულყოფილად შესრულდეთ.