ტელეფონის ჯიხური

სატელეფონო ჯიხურის ოცნება სიმბოლოა თქვენი ინტერესი იმ გამოცდილებისადმი, რომლის ცოდნა არ გსურთ სხვების შესახებ. გსურთ კონკრეტულად რაღაცის გაკეთება. მაგალითი: მამაკაცი ოცნებობს, რომ კაცი ტელეფონის კაბინაში შედის. გაღვიძებულ ცხოვრებაში იგი ფიქრობდა ვიღაცის მკვლელობაზე, რომელიც მის სიცოცხლეს ემუქრებოდა. სატელეფონო კაბინაში ასახულია პირის დაჭერის სურვილი.