სალონში

ოცნება თვითმფრინავის კაბინაში ყოფნის შესახებ სიმბოლოა იმ მოქმედების შესახებ, რომელიც ხორციელდება პროექტით ან გეგმის მიხედვით, რომელიც არის კომპანია. თქვენ რამეს აკეთებთ ან აპირებთ ერთს. შეიძლება ლიდერის როლი შეასრულოთ და სიტუაცია აკონტროლოთ.