ბინძური თმა

ოცნება ბინძური თმა სიმბოლოა აზრები, ემოციები და დამოკიდებულება, რომ არ გახდეს უარყოფითი, დაზიანებულია ან უმოქმედო.