Ქერა თმა

ქერა ან ყვითელი თმის მქონე ოცნება წარმოადგენს სიმბოლური აზროვნების ნიმუშს, რომელიც თქვენს მიერ შენიშნულია. საკუთარი თავის ან ვიღაცის გარკვევის შესახებ ინფორმაციის ცოდნა.