ბინძურ თმას

ბინძური თმის ოცნება სიმბოლოა დაუცველობის, დაბალი თვითშეფასების, იმედგაცრუების, ნერვიულობის ან თვითკრიტიკის გრძნობებისა და ემოციების შესახებ.