ქოხი

ოცნება shack მიუთითებს expressionless თავს. დარწმუნდით, რომ გაუშვით ყველა ემოცია. გარდა ამისა, ოცნება შეიძლება მიუთითოს შიში ხდება ცუდი მატერიალური მდგომარეობა.