გ (ასო)

სიზმარში ასო ~C~ დანახვა სიმბოლოა გაღვიძების დღის გავლა. ის ხშირად ჩნდება ინტუიციურ ოცნებებში, რომლებიც მიუთითებენ იმ სიტუაციაში, რომელიც მოხდება მეორე დღეს. თუ ერთმანეთის გვერდით ორი ან სამი C ხედავთ, ეს სიმბოლოა 2 ან 3 დღეს. სიმბოლიზმი ემყარება ასო C- ს, როგორც არასრულ წრეს, სადაც წრე ასახავს დღის ციკლს, ხოლო ღია სივრცე ასახავს ძილის ციკლს. ალტერნატიულად, მას შეუძლია საშუალო მიუთითოს. სხვა ბარათებთან ერთად გამოყენების შემთხვევაში, ეს შეიძლება იყოს ~ნახვის~ შემოკლებული ვერსია. ასო C ასევე რომაული რიცხვია 100-ზე.