ბუსტერი

ოცნება, რომელშიც თქვენ აცვიათ დაედგათ სიმბოლოა უსაფრთხოება და დაცვა. უფრო ინტერპრეტაცია ოცნება, გთხოვთ, ნახოთ მნიშვნელობით bra.