Კომპასი

სიზმარზე კომპასის შესახებ სიმბოლოა თქვენს ცხოვრებაში ინდიკატორი იმის შესახებ, თუ რამდენად კარგად აკეთებთ საქმეს, ან რამდენად კარგად პროგრესირებთ. ნიშნული ან შედარებით მიუთითოს მიმართულებით თქვენ იღებენ სიტუაცია და რა მიმართულებით უნდა მიიღოს. ალტერნატივად, კომპასს შეუძლია ასახოს მენტორი ან მრჩეველი, რომელთანაც ურთიერთობა გაქვთ, როდესაც თავს დაკარგულად გრძნობთ. კომპასი შეიძლება იყოს ნიშანი, რომ თქვენ გადახედვაზე მიმართულებით თქვენი ცხოვრება და უნდა გადახედოს გზა თქვენ იღებენ სიტუაცია.