Ხარის თვალები

ოცნება შესახებ Bullseye სიმბოლოა თქვენი მცდელობა, რათა მივაღწიოთ სრულყოფას და შესანიშნავად მივაღწიოთ მიზანს. თქვენი უუნარობა ვფიქრობ არაფერი, ხოლო აკეთებს იდეალურად. უარყოფითად, ხარის თვალის წარმოადგენს გრძნობების ზეწოლა უნდა იყოს სრულყოფილი. რისკი არეულობის. განცდა, რომ თქვენ იქნება შენიშნა სუსტი და არაკომპეტენტური, თუ არ ასრულებს კარგად სხვების წინაშე.