ბოლქვი

ოცნება, რომელშიც თქვენ ხედავთ ნათელს, მიანიშნებს პოტენციალზე, სიბრძნეზე, ცოდნაზე და ახალ იდეებზე. ოცნება ასევე მიუთითებს თქვენს ცხოვრებაში გარკვეული საგნების განვითარებაზე, რომლებზეც მუშაობდით. ბოლქვი ასევე შეიძლება ნიშნავს, რომ არსებობს ორსულობის დაორსულების შესაძლებლობა, რადგან ბოლქვი ხშირად საშვილოსნოთან არის დაკავშირებული.