ყავისფერი (მსუბუქი)

ნათელი ყავისფერი ფერი აქვს სიმბოლიზმი ჭეშმარიტი სურვილი, თავი დაეღწია რაღაც უარყოფითი. ალტერნატიულად, შეიძლება აღინიშნოს, რომ თქვენ ძალიან მგრძნობიარე ხართ იმის გამო, რომ ვერ შეძლებთ რაღაცის მოშორებას.