Ფეხსაცმელი

ოცნება, რომელშიც ჩექმები ნახე, ნიშნავს, რომ მას სასტიკი და უნარი აქვს. ოცნება იმაზე მეტყველებს, რომ თქვენს ცხოვრებას უშიშრად ხარჯავთ.