ღილაკი

თუ სიზმარში ხედავთ ყვავილების კვირტს, მაშინ ეს ოცნება მიანიშნებს იმაზე, რომ თქვენს ცხოვრებაში რაღაც მნიშვნელოვანი დაიწყო. შესაძლოა, ახალი რამ და გამოცდილება, რაც მოხდება მალე და მოულოდნელად. საგანი, რომელსაც დიდი ძალისხმევა და დრო დაუთმეთ, საბოლოოდ შედეგებს იძლევა.