Გაიღვიძა

ამ ოცნების უკეთ გასაგებად, აგრეთვე წაიკითხეთ გამოღვიძების ინტერპრეტაციები.