ზღვარზე

სიზმარი მკვეთრად გამოხატული ოცნება გამოხატავს თქვენს გრძნობებს იმის შესახებ, თუ რამდენად საშიშია სიტუაცია პოტენციალი.