ბონსაის ხე

ბონსაის ხის შესახებ ოცნება სიმბოლოა თუ რამდენად ლამაზი ან საინტერესოა ის, რომ განსხვავებულად უნდა აღინიშნოს. ძალა, როგორც უნიკალური, უცნაური ან უჩვეულო, თქვენი ცხოვრების გარკვეული სფეროა. კულტივირებული გამონაკლისი. უარყოფითად, ბონსაი შეიძლება იყოს იმის ნიშანი, რომ თქვენ ცდილობთ დაფაროთ თქვენი ხარვეზები ან შეცდომები, ~განსხვავებული~ ყოფნის საბაბით, ან რაღაცის აღფრთოვანებით.