მკერდის ტუმბო

მკერდის ტუმბოს ოცნება სიმბოლოა კვების ან დამოკიდებულების, რომელიც უზრუნველყოფილია ნებისმიერ დროს. სურს უზრუნველყოს თანმიმდევრული მხარდაჭერა. გეგმა b ან საგანგებო დახმარების გეგმა. დარწმუნდით, რომ ვინმეს ან რაღაცას აქვს მნიშვნელობა მაშინაც კი, როდესაც ამ განწყობაზე არ ხართ.