ბომბი

ოცნება ბომბიზე სიმბოლოა გაღვიძებული ცხოვრებისეული ვითარების ფეთქებადი, დრამატული, მოულოდნელი ან ინტენსიური. კარგი ან ცუდი, სიტუაცია რეალურ ცხოვრებაში შეიძლება გახდეს თქვენი ემოციური მდგომარეობის ძლიერი ცვლილების წყარო. ბომბი შეიძლება ითვალისწინებდეს შედეგების გამოწვევას, სიტუაციის გაუარესებას ან რაიმე თქვენს ცხოვრებაში, გახდის მას უფრო მძლავრი. აფეთქებული ბომბი სიმბოლოა გაღვიძებულმა ცხოვრებისეულმა ვითარებამ, რომელიც გამძაფრდა.