Ბუშტი

როდესაც ბუშტუკზე ოცნებობთ, ასეთი ოცნება მიუთითებს მცირე პრობლემაზე, რაც საშუალებას არ გაძლევთ სრულად გამოხატოთ საკუთარი თავი. შესაძლოა, ოცნებამ მიგვითითოს, რომ თქვენ უგულებელყოფთ პრობლემას ან თავიდან აიცილოთ ეს, თუ ეს შესაძლებელია. ყურადღება უნდა მიაქციოთ იმას, თუ რამდენი ბუშტი გქონდათ ოცნების დროს. თუ თქვენ გაქვთ ბუშტი, რადგან ძალიან ბევრს მუშაობთ, მაშინ ასეთი ოცნება მიგვითითებს, რომ შეანელოთ ის, რაც თქვენს ცხოვრებაში გააკეთებთ, წინააღმდეგ შემთხვევაში ძალიან დაიღალებით. თუ თქვენ გაქვთ ბუშტი, რადგან დაიწვით, მაშინ ასეთი ოცნება მოულოდნელ გაღიზიანებას აჩვენებს, რომ სტრესი შეგიქმნით. ოცნება, რომელშიც თქვენ გაქვთ ბუშტი, რომელიც მდებარეობს სადმე თქვენს პირისპირ, ეს ნიშნავს, რომ თქვენ პრობლემები შეგექმნებათ, თუ როგორ წარუდგენთ თავს სხვებს.