ხახვი

სიზმარზე ოცნებობს საკუთარი თავის ასპექტი ამ აშკარად ძლიერ ცხოვრებაში. თქვენ ან ვინმე, ვინც ძალაუფლებას გამოხატავს. ძალა, რომელიც აშკარაა. იხილეთ ადამიანი, რომელიც აჩვენებს თქვენს ძალას ან შეაკეთეთ საკუთარი თავი სხვების წინაშე. დარწმუნებული ხართ, რომ ძალა გაქვთ. მაგალითი: ადამიანი ოცნებობდა, რომ დაინახა ხახვის თავის ქალა. რეალურ ცხოვრებაში მან დაკარგა მაღალი სტატუსის პოზიცია.