ოქრო

ოცნების ნახვისას, როდესაც ოცნებობთ, ეს არის თქვენი ოცნების ცნობისმოყვარე ნიშანი. ეს ნიშანი მიუთითებს ბალანსი მამრობითი ძალა და სიმტკიცე ქალი Mystique. ასევე გაითვალისწინეთ ნაცნობი მეტაფორა, ~ჯიუტი, როგორც եզ~.