აურზაური

როდესაც ხედავთ ვაზნის ხასიათს, მაშინ ასეთი სიზმარი აფრთხილებს თქვენ უსიამოვნო მომავლის შედეგების შესახებ, თუ არ აპირებთ ამის გაკეთებას რაიმეზე. ალბათ, თქვენ არ აგებთ პასუხისმგებლობას თქვენს ქმედებებზე და აგრძელებთ თამაშს ცხოვრებას, იმის ნაცვლად, რომ საქმე სერიოზულად აიღოთ.