იოანე

სიზმრის შესახებ ოცნება სიმბოლოა ემოციური და ინტელექტუალური სტიმულაციის ნაკლებობაზე. თქვენ ან ვინმეს, ვისაც არ აქვს ინტერესი, რომ განიცადოს რაიმე. მოწყენილობა, ენთუზიაზმის ნაკლებობა ან მოტივაციის ნაკლებობა.