ხანძარსაწინააღმდეგო

როდესაც ოცნებობთ ხანძრის ჰიდრანტზე, მაშინ ასეთი ოცნება მიუთითებს დასვენებაზე და იწყება თქვენი ცხოვრების რაღაც ეტაპზე. შესაძლოა, გაუცნობიერებელმა გონებამ სიგნალი მისცეს, რომ მზად ხართ თავიდან დაიწყოს. როდესაც ხედავთ ცეცხლი ადიდებული, მაშინ ასეთი ოცნება მიუთითებს თქვენი ემოციების უზარმაზარ აფეთქებაზე.