Პირი

ოცნება პირის ღრუს სიმბოლოა იდეების ან რწმენის გამოხატვა. ღია პირის ღრუს დატოვება სიმბოლოა ახალი იდეებისადმი მიმღებლობისა და გახსნილობის შესახებ. დახურული პირიდან გამოსვლა სიმბოლოა ანტაგონისტური. იგი ასევე შეიძლება გამოხატავდეს უკმაყოფილებას იდეის ან რწმენის გამოხატვაში. პირით სიზმარი გაშიშვლებულია ან შეკერილი დახურვა სიმბოლოა რეპრესიების, თავისუფლად გამოხატვის ან საუბრის შეუძლებლობის. სიზმარი ღია პირით და ლურჯი ენით სიმბოლოა სიმართლის გამოხატვის ღიად.