Ფოლადი

ოცნება, რომელშიც ხედავთ ფოლადს, წარმოადგენს შრომასა და ძალას.