ბისექსუალი

ბისექსუალი ადამიანის შესახებ ოცნებამ შეიძლება ასახოს მამაკაცი და ქალი თვისებები. საკუთარი თავის ის ასპექტი, რომელიც მგრძნობიარე და შეურაცხმყოფელია, პასიური და მტკიცებული, ან მაკონტროლებელი და თავსებადი. ეს შეიძლება ასახავდეს თქვენ ან ვინმეს, ვინც თამაშობს სიტუაციის ორივე მხარეს. ალტერნატივად, სიზმარში ბისექსუალი შეიძლება წარმოგიდგინოთ თქვენ ან ვინმეს, ვისაც სურს ~ჰქონდეს ეს ყველაფერი~. ეს ასევე შეიძლება წარმოადგენდეს ყველა შესაძლებლობის ან ვარიანტის გახსნას. თქვენ ან ვინმეს, ვისაც ყველაფერი მოსწონს. თუ თქვენ ხართ სწორი და მოზიდული ხართ იმავე სქესის ადამიანი, ეს შეიძლება უბრალოდ ასახავდეს კარგს ან არის სასურველი სიტუაცია. ჰკითხეთ საკუთარ თავს, რომელი გამოირჩევა ყველაზე მეტად იმ ადამიანის მიმართ, რომელიც თქვენ მიიპყრო და როგორ შეიძლება ამ თვისებამ გამოიყენოს თქვენს ცხოვრებაში.