ბიკინი

ბიკინის ოცნება სიმბოლოა თქვენ ან თქვენი პიროვნების გარკვეულ ასპექტზე, რომელიც მთლიანად ორიენტირებულია გაურკვევლობის დაპირისპირების ან უარყოფით სიტუაციის დაპირისპირებაზე. სიმბოლოს ქალური ასპექტი შეიძლება იყოს იმის ნიშანი იმისა, რომ პრობლემების წინაშე აღმოჩნდეთ უმწეოდ ან კონტროლიდან გამოსული. სიმბოლიზმი ემყარება წყალს, რომელიც ასახავს გაურკვევლობას ან უარყოფით სიტუაციებს. ბიკინი შემდეგ ასახავს თქვენს პიროვნებას, რომელიც მას ეხება. აბაზანის სარჩელის ფერი ძალიან მნიშვნელოვანია. ცისფერი სიმბოლოა პოზიტიური მსოფლმხედველობით, წითელი არის უარყოფითი, ხოლო თეთრი სიმბოლოა განწმენდის. მაგალითი: ადამიანი, რომელიც ოცნებობს ხედავს გოგონა ბიკინი სანაპიროზე. რეალურ ცხოვრებაში მას ჯანმრთელობის სერიოზული კრიზისი ემუქრებოდა, რომელშიც სჯეროდა, რომ ის სიკვდილს აპირებდა. ბიკინი გოგონამ სიმბოლურად გამოხატა მისი უძლურების განცდა, რომ განკურნოს პრობლემა, როდესაც სიკვდილის გაურკვევლობის წინაშე დგას.