ბეიკი

ფრინველის წვერის ოცნება აცხადებს, რომ არ არის საჭირო საქმეების ჩარევა, რომელსაც საერთო არაფერი აქვს შენთან. წვერი წარმოადგენს სურვილს, ჩაერთონ სხვა ადამიანების პრობლემებსა და ცხოვრებაში. ოცნება წარმოადგენს გაღიზიანებას და შეჭრას.