ზემოთ

მაღლა ასვლის ოცნება სიმბოლოა ამაღლება, გაუმჯობესება და წინსვლა. შეიძლება თქვენ განიცდიდეთ ცნობიერების უფრო მაღალი დონე, იმპულსი, ან მიახლოებით მიზნებთან. ძალიან სწრაფად წამოწევა, შეგიძლიათ მიუთითოთ გაბერილი ეგო, ქედმაღლობა ან წარმატების შიში.