ხბოები

თუ თქვენ ოცნებობთ ხბოებზე, ეს ოცნება მიგვითითებს თქვენს ცხოვრებაში სხვადასხვა სიტუაციებთან გამკლავების უნარზე. თქვენ ხართ ის ადამიანი, ვისაც ერთზე მეტი საკითხის მოგვარება შეუძლია. თუ ნამდვილად მოსწონთ თქვენი არჩევანის ხბოები, მაშინ ასეთი ოცნება მიუთითებს თქვენს ცხოვრებაში იმ პიროვნებაზე, რომელიც ძალიან იქნება დამოკიდებული თქვენზე. ალბათ, სიზმარი გვთავაზობს, რომ მცირედი მანძილი შეინარჩუნოთ იმ ადამიანს, რადგან ზედმეტი დამოკიდებულება არასდროს არის კარგი რამ.